Τελικό Συνέδριο

Το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου i-Treasure θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Tecnalia στην Ισπανία στις 21 Οκτωβρίου 2015.

Στην εκδήλωση αυτή πρόκειται να παρουσιαστούν και να δοκιμαστούν τα τελικά αποτελέσματα του έργου και εμπειρογνώμονες που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και την ενεργό γήρανση πρόκειται να συζητήσουν σχετικά με καινοτόμες μεθόδους για την εκμάθηση των νέων τεχνολογιών από τους ηλικιωμένους.

Αυτό είναι το αρχικό πρόγραμμα του συνεδρίου:

 

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η αγγλική, ενώ θα παρέχεται μετάφραση στα ισπανικά και αγγλικά.

Χώρος Διεξαγωγής: Laida Bidea, Edif. 2014. Parque Tecnológico de Bizkaia. 48170, Zamudio. Ισπανία

http://www.tecnalia.com/es/tecnalia/localizacion-sedes/zamudio-edificio-204/zamudio-edificio-204.htm